Niveaubepaling

  Niveaubeschrijving A0

  Ik heb op alle vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) geen tot nauwelijks kennis van deze taal.

  Niveaubeschrijving A1

  BASISGEBRUIKER

  Spreken
  Ik kan een eenvoudig gesprek voeren, aangenomen dat de andere persoon bereid is om dingen te herhalen of opnieuw te formuleren in een langzamer spreektempo en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen.
  Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot directe behoeften of zeer vertrouwde onderwerpen.
  Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken te beschrijven.

  Schrijven
  Ik kan een korte, eenvoudige briefkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het versturen van vakantiegroeten.
  Ik kan formulieren met persoonlijke gegevens invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres op het inschrijvingsformulier van een hotel.

  Lezen
  Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.

  Luisteren
  Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen die mijzelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen herkennen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

  Niveaubeschrijving A2

  BASISGEBRUIKER

  Spreken
  Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen.
  Ik kan zeer korte sociale gesprekken hanteren, zelfs terwijl ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven.

  Schrijven
  Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen die betrekking hebben op directe behoeften opschrijven.Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

  Lezen
  Ik kan korte eenvoudige teksten lezen.
  Ik kan specifieke, voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu’s en dienstregelingen.
  Ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.

  Luisteren
  Ik kan zinnen en de meest voorkomende woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van onmiddellijk persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mijzelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk)
  Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke en eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen.

  Niveaubeschrijving B1

  ONAFHANKELIJKE GEBRUIKER

  Spreken
  Ik kan omgaan met de meeste situaties die kunnen optreden tijdens een reis in een gebied waar de desbetreffende taal wordt gesproken.
  Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijkse leven ( bijvoorbeeld familie, hobby’s, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).
  Ik kan zinnen op een eenvoudige manier met elkaar verbinden zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, hoop en ambities kan beschrijven.
  Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen.
  Ik kan een verhaal vertellen, de plot van een boek of film en mijn reacties beschrijven.

  Schrijven
  Ik kan eenvoudige samenhangende teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.
  Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf.

  Lezen
  Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan mijn werk gerelateerde taal.
  Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.

  Luisteren
  Ik kan de hoofdpunten begrijpen van een duidelijk gesprek over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, op school, in mijn vrije tijd enz.
  Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma’s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of professioneel belang begrijpen als men er betrekkelijk langzaam en duidelijk spreekt

  Contactgegevens

  T: (085) 401 34 77
  E: info@detalenschool.nl

  Leslocaties:

  Berglaan 4-6-8
  9203 EG Drachten

  Nieuwstraat 21
  8441 GC Heerenveen

   

  detalenschool
  De Talenschool
  Nieuwstraat 21
  8441 GC Heerenveen
  info@detalenschool.nl
  www.detalenschool.nl
  De Talenschool is een onderdeel van DC Taleninstituut in Heerenveen.